Løb
Menu
Billedserier
Extranet

Statutter


Statutter Storåløbet 2016

 

STATUTTER FOR STORÅ-LØBET.

Idégrundlag

Storå-løbet er et idrætsarrangement, der først og fremmest henvender sig til befolkningen i og omkring Holstebro.

 

Målsætning

Storå-løbets målsætning er:

–                           at afvikle et motionsløb den sidste søndag i august hvert år

–                           at motivere så mange som muligt til at gå eller løbe forskellige distancer/km bl.a. gennem tilbud om fortræning

–                           at formidle en afslappet holdning til det at motionere, ved at gøre arrangementet festligt, folkeligt og fornøjeligt,

–                           at skabe PR for Holstebro og HOK: Holstebro Løbeklub, Holstebro Orienteringsklub og Holstebro Skiklub.

 

Arrangement

Storå-løbet arrangeres af HOK. Løbsledelsen vælges på HOKs generalforsamling

for en periode på 2 år. Ledelsen konstituerer sig selv.

 

Det første år vælges halvdelen af ledelsen for 1 år og den anden halvdel for 2 år.

Storå-løbet prioriterer den sportslige afvikling og løbets serviceniveau højt.

 

Ledelsen sørger for ledere til de enkelte funktioner. På ledelsen initiativ inddrages løbets funktionsledere i Storå-løbets planlægning.

Det sker bl.a. ved et optaktsmøde i foråret, et møde umiddelbart før Storå-løbet og et evalueringsmøde efter Storåløbet.

Storå-løbet ønsker at  bibeholde en positiv kontakt med Storå-løbets samarbejdspartnere og HOKs sponsorer.

 

Økonomi

Storå-løbets midler samles i en fond. Der opstilles et særskilt regnskab for Storå-løbet,

som revideres af HOKs revisor og fremlægges sammen med HOKs regnskaber på den årlige generalforsamling.

Arrangementet søges gennemført med den størst mulige økonomiske gevinst, dog uden at slække på kravet om et højt serviceniveau.

I forventning om underskud søges arrangementet aflyst så tidligt, at alle holdes skadesløse.

Et eventuelt overskud fordeles, og et beløb kan gives til:

–                           vedligeholdelse af klubhuset,

–                           at styrke samarbejdet ungdomsafdelingen,

–                           en forening/gruppe/person, der fremmer interessen for løb.

Beløbsstørrelsen og modtagerne vedtages af klubbens bestyrelse og Storåledelsen.

Resten af overskuddet opspares i Storåfonden. Brug af midlerne i fonden vedtages af klubbens bestyrelse og Storåledelsen.

Afgørelse træffes med almindelig majoritet.

Hvis særlige forhold i løbet af året kræver det, kan klubbens formand indkalde til et nyt fællesmøde til at behandle evt. overførsler fra fonden.

 

Vedtaget på HOKs ekstraordinære generalforsamling den 11. maj 2016

Referent Lene Jacobsen HOK

Dirigent Helle Truelsen HOK