Ski
Menu
Billedserier
Extranet

Klubbens historie


Klubbens historieOmkring 1940-41 startede o-sporten i Aalborg og Københavnsområde, men på grund af besættelse gik der nogle år, før sporten blev udbredt til hele landet.
Den 12. november 1943 blev Holstebro Ski- og Orienteringsklub (HSOK) stiftet på ”Karoline”. Klubben havde en vis aktivitet i årene herefter. Da der ikke var mange der havde bil i disse år, samledes man på Store Torv og cyklede ud til løbsområderne. Men allerede i 1946 var medlemstallet faldet meget, og klubarbejdet gik næsten i stå. Der var dog stadig enkelte medlemmer der deltog i åbne løb, men efterhånden var der så få medlemmer, at man ikke betalte kontingent, formanden betalte alle udgifter og fik alle indtægter.
I 1951 bestod klubbens bestyrelse kun af aktive roer fra Holstebro Roklub og 22. april 1952 blev det besluttet at HSOK skulle være en afdeling af Holstebro Roklub. Selv om klubben dermed var ophørt med at eksistere, blev tilhørsforholdet til roklubben mindre og mindre. Når afdelingen havde brug for penge gik hatten rundt mellem de aktive, og først i 1965 da Knud Mondrup Kristiansen kom til byen begyndte der igen at ske noget på o-fronten. Han blev leder for o-løberne og fik fornyet interessen for o-løb. Det resulterede i stiftelse af Holstebro Orienteringsklub den 31. oktober 1967 og et af de første medlemmer af denne klub var Jens Jørgen Jensen. Han var aktiv spejder, og til den stiftende generalforsamling havde han inviteret alle sine spejderkammerater, det samme havde en anden af stifterne. Der deltog i alt 17 personer i generalforsamlingen. På generalforsamlingen blev klubbens første love vedtaget, de var kun på 10-20 linier.
Det første års tid skete der ikke de store ændringer i kontingentopkrævningen, formand betalte, men i 1968 blev Jens Jørgen Jensen kasserer i klubben og så kom der orden i forholdene. Det blev aftalt, at bestyrelsen skulle være på 5 medlemmer med Knud Mondrup Kristiansen som formand.
Man fik nu arrangeret træningsløb, løbetræning fra Atletikhytten på Galgebakken, vintertræning i gymnastiksal og hurtigt fik man et stabil og voksende medlemstal.
1968 fik klubben den første danske mester, Søren Munthe og i årene derefter kom der mange gode løbere i klubben. Klubben fik i årene herefter tegnet kort over mange af de omkringliggende skove. Startende med Sir Lyngbjerge i 1968. Man brugte stadig Atletikhytte, men drømmen var at få et klubhus selv i Ulfborg Skovdistrikt, men det blev ved drømmen. Sidst i 60erne og først i 70erne var der krise i klubben, de fleste medlemmer boede i Århus og først da gode stabile familier - Frandsen, Truelsen, Juul Jensen, Vendelbjerg, Ingvardsen, Filskov, Olsen, Dalgård m.fl. kom til midt i 70erne blev klubben rigtig stabil og har været det siden.
Jens Jørgen Jensen kom tilbage til Holstebro og klubben i 1980. Han så til sin skuffelse, at man stadig diskuterede klubhus. Det førte til at han blev formand for i et klubhusudvalg, der endelig fik sat fart i tingene. Den 18. juni 1983 kunne man indvie det nye klubhus, efter en stor indsats af klubbens medlemmer. Det var forbavsende hvilke færdigheder medlemmerne havde, tænk sig at en læge kunne lægge gulv så det så pænt ud.
Grundlaget for at kunne finansiere byggeriet var en aktiv indsamling af penge, samt velvillig støtte fra Holstebro Kommune ved kommunaldirektør Jens Johansen. Vi fik grunden stillet gratis til rådighed, samt krone til krone tilskud til det indsamlede beløb.
Endvidere afholdt klubben Storå-løbet for første gang i 1981, og pengene herfra har også gjort at driften af klubhuset ikke har belastet klubbens økonomi.
Storå-løbet havde de første 2 år været en så stor succes, at man i efteråret 1982 begyndte at drøfte om klubben også skulle have en motionsafdeling og den 19. oktober 1982 var der indkaldt til møde herom. 14 løbeinteresserede mødte op og det blev besluttet, at der skulle være løbetræning hver søndag formiddag kl. 10:00. Det første motionsudvalg bestod af Kirsten Poulsen og Niels Poulsen.
Søndag den 24. oktober 1982 kl. 10:00 startede det første hold motionsløbere løbetræning i klubben, med et løb på ca. 8 km.
Allerede 1984 kom den første store medlemstilgang af motionsløbere fra omliggende klubber og klubben havde sin første deltager i et maratonløb, Niels Poulsen. I årene herefter har klubbens medlemmer vundet mange medaljer, både ved JM, DM og VM.
Det største var, da Mads Ingvardsen og Jesper Damgaard vandt junior VM stafet i 1995 sammen med Troels Nielsen fra Horsens OK.